Condicions generals de contratació

 1. PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACCTACIÓ (des d’ara també les Condicions Generals o CGC):

D’una part, el proveïdor dels productes Isabel Vallès Loza, el nom comercial del qual és FRANKFURT’S SANTA ANNA (d’ara en endavant també el prestador), amb domicili social a Plaça Santa Anna, 13, 08302 Mataró, Barcelona, N.I.F. 39182339E, telèfon d’atenció al client 93.796.00.75 i mail: info@frankfurtsantaanna.com sent titular del lloc web www.frankfurtsantaanna.com, exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través del lloc web ressenyat.

I de l’altra, l’Usuari – Client (des d’ara l’usuari), registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els que té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

Ambdós accepten el present document que comporta que l’usuari:

 1. Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
 2. Que és una persona major d’edat i amb capacitat suficient per a contractar.
 3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
 4. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol producte ofert.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels usuaris.

El prestador posa a disposició d’aquests l’adreça d’e-mail info@frankfurtsantaanna.com per a què plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web www.frankfurtsantaanna.com del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes condicions generals, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, amb el fi de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de comprar els productes han de consultar-se aquestes condicions generals.

És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els productes comprats.

FRANKFURT’S SANTA ANNA  no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d’una utilització inadequada dels productes a la venda al web.

L’usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a FRANKFURT’S SANTA ANNA per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits, així com de possibles errors, lentitud d’accés o erros en l’accés a la web.

  

 1. Objectr del Contracte:

 

2.1 Àmbit d’aplicació: El present contracte té per objectiu regular la relació contractual de compra-venta nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació online verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s’aplicaran a partir del dia en què es realitzi la comanda.

 2.2 Territori d’aplicació: La botiga virtual de www.frankfurtsantaanna.com està activa per Mataró.

2.3 Capacitat per a contractar: Per a poder realitzar una comanda haurà de ser major d’edat i tenir capacitat per a contractar.

2.4. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: FRANKFURT’S SANTA ANNA es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas de què aquests canvis o modificacions s’introduïssin un cop realitzada una comanda, s’aplicaran les condicions vigents a la data en la que es va efectuar aquesta comanda.

 

 1. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL WEB www.frankfurtsantaanna.com:

 

3.1 Publicació de preus: Els preus dels productes són els mostrats en cada producte en el nostre web www.frankfurtsantaanna.com.  

3.2 Informació de productes: Totes les informacions contractuals presents en www.frankfurtsantaanna.com es mostren en llengua espanyola (castellà) i català. La comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte, es realitzaran en algun d’aquests dos idiomes.

3.3 Disponibilitat del/dels producte/s: Si un producte no pogués subministrar-se, s’indicarà abans de formalitzar el procés de compra.

3.4 Dret d’anul·lació: FRANKFURT’S SANTA ANNA es reserva aquesta acció (dret d’anul·lació) de l’enviament d’un producte determinat li suggerirà un producte de reemplaçament i si el reemplaçament no és del gust del client, es procedirà al reintegrament del cost d’aquest producte.

3.5 Horari d’atenció a les comandes: L’horari de recepció i enviament de comandes està detallat al footer de la web i es correspon amb l’horari d’obertura de la tenda.

3.6 Frau: Si FRANKFURT’S SANTA ANNA  sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.


 1. PROCEDIMENT DE COMPRA:

 

L’usuari, per a poder realitzar una comanda online, haurà de fer click a l’apartat COMANDA ONLINE de la web. Per això, no és necessari que és registri. Se li sol·licitaran únicament de les dades imprescindibles per poder tramitar la seva comanda y que l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària.

Un cop seleccionat els productes desitjats, s’informa que de conformitat amb l’exigit per  l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Escollir el producte fent clic en ell i s’afegirà automàticament al “cistella de compra”.
 2. Si es desitja afegir més productes, haurà de seleccionar l’opció “Continuar comprant”. Si per error n’ha afegit algun que no volgués, haurà de clicar a l’opció d’eliminar de la cistella de compra.
 3. Escollit/s el producte/els productes, haurà de clicar a la pestanya de finalitzar per a realitzar la comanda. Al clicar en aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra (resum de la comanda realitzada, les seves dades i forma de pagament).
 4. Es sol·licitaran una sèrie de dades personals per a poder realitzar la comanda i l’entrega posterior, i després es sol·licita el consentiment de l’usuari per a guardar les seves dades. Si el presta, es guarden i se li enviarà informació de productes si així ho permet, sinó les dades es guardaran només per a futures compres.

Han de revisar-se els controls d’spam i de correu no desitjat de la seva safata d’entrada del correu electrònic i verificar sempre que les dades del contacte que proporcioni són correctes.

 1. Un cop emplenat el formulari amb les dades personals, apareixerà una pantalla d’observacions on podrà indicar l’horari d’entrega  i si vol deixar algun comentari, i una casella de verificació que haurà de marcar donat que és l’acceptació d’aquestes Clàusules Generals de Contractació i la Política de Privacitat.
 2. Per a finalitzar el procés, haurà de clicar el botó Finalitzar.

En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà a l’usuari via correu electrònic, una vegada finalitzat el procediment de contractació, respecte la comanda.

Si hi hagués qualsevol tipus d’error a l’adreça indicada o a qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar-ho d’immediat a l’adreça d’e-mail que apareixerà al web per a procedir a l’esmena d’aquest error.

Davant qualsevol dubte, pot contactar amb el nostre servei d’atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten al web www.frankfurtsantaanna.com.

FRANKFURT’S SANTA ANNA  proporcionarà atenció al client de forma GRATUÏTA a través del nostre email de contacto info@frankfurtsantaanna.com, si escull una altre mitjà de comunicació alternatiu, l’usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular del mateix.

FRANKFURT’S SANTA ANNA  posa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del seu operador de telefonia.


 1. ENVIAMENT:


Es realitzaran a través de companyies d’entrega de comandes alimentàries externes.

L’entrega de la comanda es gratuïta a partir de 25€.

La comanda mínima per fer entrega a domicili es de 12.00€.
 
Per les comandes el cost de l’enviament serà de 2.00€
 
L’entrega de les comandes es realitzarà en el domicili d’entrega designat lliurement per l’usuari. De tal manera, el prestador no assumeix responsabilitat alguna per quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència de què les dades facilitades per l’usuari siguin falses, inexactes o incompletes, o quan l’entrega no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l’absència del destinatari.
 

L’horari d’entrega de la comanda serà en horari d’obertura del local.

Sense perjudici de l’anterior, el prestador ha adoptat les mesures exigides a un comerciant diligent per a què l’entrega pugui efectuar-se en el temps acordat, pel que no podrà imputar-se responsabilitat alguna en contra del prestador.

Els enviaments només es realitzen a Mataró i només havent realitzat prèviament el pagament de la comanda.

Els productes s’envien en embalatge segur.  Si en el moment de l’entrega, s’apreciés, de forma visible i clara, sense necessitat de manipular la comanda, que aquesta té defectes provocats per danys causat en el transport o s’aprecia, en la mateixa forma, un error en la comanda rebuda, el client ha de contactar d’immediat amb Atenció al client 93.796.00.75 per poder instar la devolució de la comanda afectada i procedir a la seva substitució per una altre o bé realitzar el reemborsament pagat per aquesta, segons ens indiqui.

 

 1. PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES:


Tots els preus exposats a la botiga www.frankfurtsantaanna.com inclouen l’IVA vigent en el moment de la compra. Tots els preus que consten al web són vàlids i s’expressaran en la moneda Euro (€).

L’usuari rebrà la factura de la comanda a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari un cop realitzada la compra.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l’última fase del mateix.

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s’aplicarà sempre i quan la comanda hagi sigut registrada durant el període de promoció.

Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per a determinar si aquesta comanda està o no subjecta a promoció.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del prestador o via correu electrònic a l’adreça facilitada.

 

 1. FORMES DE PAGAMENT:

 

Pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit: L’usuari haurà de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor, on haurà d’especificar tots els dígits del nº de la targeta al formulari corresponent. L’operació es formalitza en el moment de realitzar la comanda. Només s’accepten pagaments amb targetes segures en els que s’efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert per el seu banc, a través de comerç electrònic segur (“Verified by Visa” i “MasterCard SecureCode”). La comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitada fins que el pagament hagi sigut autoritzat pel seu banc o caixa.

S’utilitza el sistema anomenat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat de la mateixa.

 

 1. DRET DE DESISTIMENT:

 

L’Usuari no disposa del dret de desistiment ja que aquest no serà aplicable pel subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa i que esta personalitzats per cada client (art. 103 aps. c y d de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios).

Quan el producte no es correspongui amb la comanda, degut a algun error imputable al prestador, l’Usuari haurà de comunicar-li per telèfon immediatament per solventar l’error.


 1. Mode i termini d’enviament:


Els responsables de FRANKFURT’S SANTA ANNA enviaran els productes adquirits a l’adreça que el client hagi facilitat a l’emplenar el seu registre i identificació en frankfurtsantaanna.com, o bé a l’realitzar el procés de comanda i compra dels productes.

La manera d’enviament de comandes oferts en l’actualitat per FRANKFURT’S SANTA ANNA es realitzarà mitjançant lliurament per missatgeria a domicili. Aquest servei de lliurament es troba disponible per a enviaments a efectuar a Mataró. (08301, 08302, 08303, 08304).

El lliurament de la mercaderia es realitzarà en el domicili designat pel remitent, en un termini màxim de 1.15 hores, des que sigui confirmat el procés de compra, i verificat el pagament pels responsables de FRANKFURT’S SANTA ANNA .

En el cas que el client detecta algun problema en el moment de la recepció de la comanda (error en els productes subministrat, manca de productes, entre d’altres), haurà de posar aquest fet immediatament en coneixement dels responsables de FRANKFURT’S SANTA ANNA , mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça info@frankfurtsantaanna.com , amb la descripció de el problema detectat, o bé mitjançant trucada de telèfon a el nombre d’Atenció a l’Client: +34 937 96 00 75 .

Tot això, en el termini màxim de les primeres dues hores següents a la recepció de la comanda. No s’admetrà cap devolució per producte danyat o defectuós, així com tampoc reclamació per article que falta, si aquest fet no ha estat comunicat pel client dins de l’termini establert a l’efecte.


 1. REINTEGRAMENTS:

 

Quan es produeixi la devolució, es retornarà la quantitat pagada pel producte.

 

 1. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES:


Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

 

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:


Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU) o de l’usuari (si és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU).


 1. COMENTARIS I SUGGERIMENTS:


Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï els seus comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar- al següent correu reclamacions@frankfurtsantaanna.com.

Cistella de la compra

En estos momentos no atendemos pedidos online.
Nuestro horario de reparto es de LUNES a JUEVES de 19:00h - 22:20h,
VIERNES Y SÁBADOS de 12:30h a 16:00h y 19:00h a 22:40h y DOMINGOS de 12:30h - 16:00h y 19:00h - 22:20h.